Regio Foodvalley – Procesregisseur Regionaal Perspectief Landelijk Gebied

Als procesregisseur ben ik deel van het kernteam, dat met een veelheid van netwerken en overheden werkt aan een perspectief van het landelijk gebied van de Foodvalley waar de landschappen en relaties met en tussen mensen weer meer in balans komen.

systeemverandering, bodem en water, klimaat, samenleving, landbouwvoedselsysteem

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe – Landbouwtransitie in Zuidwest Drenthe

Onder de vlag van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe wordt er in een team (rol als projectleider), waaronder boeren, gewerkt aan het Streefbeeld en Actieplan Natuurinclusieve Landbouw. Het doel hiervan is, om vanuit ca 30 boerenbedrijven, met kennis en ervaring van TBO’s en overheden, tot een realiseerbaar plan te komen

Landbouwtransitie, procesmanagement, landschapsanalyse, integraal afwegen

De Toekomst- en Omgevingsvisie van gemeente De Wolden

Een toekomstvisie begint met weten wat je nu in handen hebt. Met een breed palet aan stakehoders en bewoners wordt in een speciaal samengesteld team samen gewerkt aan het sterker maken of bouwen van de sociale en ruimtelijke fundamenten van De Wolden

 

Omgevingsvisie, bevlogenheid, sociaal, economisch en ruimtelijk domein.

Prijsvraag - de Gilbertgaard

In 2019 heeft Ruimte Atelier mee gedaan aan de Veenendaalse Prijsvraag De Gilbertgaard. Deze prijsvraag maakte deel uit van het Gilbertjaar 2019.

prijsvraag, voedselgaard, lokaal, visie, eigenaarschap

Gemeente Veenendaal - Kansenkaart Groen en Beleving centrumgebied

De Kansenkaart Groen en Beleving is een ontwikkelperspectief om van de binnenstad een nog aantrekkelijker verblijfsgebied te maken. Onderwerpen als groen, verlichting, spelen, kunst en cultuur en verblijfskwaliteit zijn onderzocht in relatie tot de bestaande omgeving.

Winkelcentrum, omgevingskwaliteit, verblijfsruimte, groen en beleving

Klooster Huissen - tuinontwerp

Voor het Dominicanenklooster is een nieuwe tuin ontworpen. Door de aanleg van een rondgang langs prachtige bomen en de oude kloostermuur, is nu de hele tuin goed te benutten. Langs dit pad komt men langs een aantal terrassen met fraai aangeplante borders. Perfecte plekken om alleen te zijn of om samen een mooi gesprek te hebben of een labyrint te leggen. Door een paar interventies, is de tuin in zijn geheel verbeterd.

Dominicanenklooster Huissen, tuinontwerp, bezinningstuin

Regionale Energie Strategie van de Provincie Gelderland

In een samenwerking met ROM3D, VPxDG landschapsarchitecten, Abe Veenstra Landschapsarchitect en bureau Collou, wordt met provincie en partijen in de provincie gewerkt aan de Regionale Energiestrategie voor de Cleantech Regio (Wapenveld-Apeldoorn-Lochem).

RES, ateliers, Cleantech, Energiestrategie

Medemblik: een dijk met verblijfskwaliteit

Medemblik is een prachtige IJsselmeerstad met een rijke historie. Zeilend Nederland kent de Regattahaven en de binnenhavens. Ook vanaf het ‘achterland’ zijn er tal van recreatieve routes die dit deel van de Westfriese Omringrijk laten zien. Het realiseren van een fraaie en logische verbinding tussen vooroever en binnenstad, met de IJsselmeerdijk daartussen, is een wens van de gemeente

landelijk gebied, recreatie, omgevingskwaliteit, landschap

Gemeente Bodegraven - Een rechte rug voor een sterke groenstructuur

Als rol van adviseur voor de stichting Dorp Stad en Land is de gemeente geadviseerd over het belang van het herstel van de groenstructuur in de nieuwbouwwijk Weideveld.

stedelijk gebied, groenstructuur, visie en advies, raad, leefomgeving

Springpartner – Vijfsprong in Dwingeloo

Dwingeloo is een prachtig dorp in Zuidwest Drenthe, in de gemeenschap van het dorp leeft het sterke vermoeden dat de prachtige ligging van het dorp ten opzichte van het nationaal park Dwingelderveld en de kwaliteiten daarvan, meer bezoekers kan trekken. En er daarmee meer reuring en ook omzet kan komen.

infrastructuur, proces, omgevingskwaliteit

Gemeente Halderberge – Klimaat adaptieve gemeente

De klimaatveranderingen zijn merkbaar: In periodes is het te lang te heet, te lang te droog of te lang te nat. Dit heeft gevolgen tot in de haarvaten van de samenleving, soms al direct en soms is het pas merkbaar over een langere termijn. De adviseurs van het water-domein merken als één van de eersten de directe gevolgen (en klachten) van te veel neerslag in korte tijd.

klimaadaptatie, visie, proces, bewustwording

Provincie Gelderland – Duurzaamheidsambities voor nieuwe ontsluitingsweg

De provincie Gelderland heeft in haar ambities vastgelegd dat ‘Duurzaamheid’ een vast onderdeel moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een prachtige ambitie, waar niemand het mee oneens zal zijn. Zo’n onderzoek, waaruit gaat blijken op welke deel-thema’s de duurzaamheidsambities gerealiseerd gaan worden, gebeurt via het Provinciaal ambitieweb. Een web met thema’s die vallen onder People, Planet of Profit. Je kunt dan denken aan ruimtelijke kwaliteit, vestigingsklimaat, flora en fauna, bodem of de energietransitie. Het web is perfect te gebruiken om de kennis en ervaringen uit de koppies te halen en een verhaal te maken over duurzaamheid in een specifiek project en situatie.

infrastructuur,ambities duurzaamheid, proces

Natuurmonumenten – Parkbos de Haar

Zou het niet geweldig zijn, als de inwoners van de stad een groot park in de buurt hebben, waar ze kunnen vliegeren, in het gras liggen, wandelen, van de vogels kunnen genieten, kortom; waar ze de natuur in kunnen?

parkbos, natuurontwikkeling , ontwerp

Provincie Noord-Brabant – Ontwerp van snelfietsroutes

Wanneer is een snelfietsroute een aantrekkelijke snelfietsroute? Dat is precies de vraag waar de provincie Noord-Brabant zichzelf en haar gemeenten stelt. Het ontwerpen van een snelfietsroute is gebonden aan een aantal technische en vooral functionele eisen. Als je werkt vanuit de ruimtelijke kwaliteitswaarden, dan is gebruikswaarde maar één van de aspecten. De mate van aantrekkelijkheid gaat naast het gebruik ook over de beleving van de weg, het landschap, de route op zichzelf en de context; waar kom je vandaan en waar ga je heen? En, niet te vergeten, welke gebruikersgroepen vind je op en in de nabijheid van de route? En welk effect hebben die op het gebruik en beleving van het landschap?

proces, omgevingskwaliteit, snelfietsroutes

Wijk bij Duurstede - Straat wordt watergang

De gemeente Wijk bij Duurstede had in 2016 het dappere voornemen om een straat om te vormen tot watergang. Zo’n beslissing gaat natuurlijk niet over één nacht ijs.

participatie, ruimtelijke kwaliteit, water in de stad