Gemeente-de-Wolden-Omgevingsvisie - vierkant_De_Wolden_Project_Ruimte_Atelier_20.jpg
Gemeente-de-Wolden-Omgevingsvisie - De_Wolden_project_Ruimte_Atelier-1.jpg

In samenwerking met Rosegaar Omgevingsmanagement en Bureau Ruimtewerk maakt Ruimte Atelier de Toekomstvisie voor de Drentse gemeente De Wolden. Als combinatie stappen we met onze ervaring en kennis in de samenleving en in het landschap van deze gemeente. Via digitale bijeenkomsten in een creatief jasje hebben we waardevolle dialogen met stakeholders. Vanwege het werken op afstand, zijn dat zinvolle gesprekken geweest, die via Mural-borden zijn ontsloten. Zo ontmoetten we elkaar toch.

Gemeente-de-Wolden-Omgevingsvisie - De_Wolden_project_Ruimte_Atelier-2

Het betrekken van de bewoners volgt daarop en gebeurt aan de hand van onder andere het moderne Swypocratie.In de eerste maande van 2021 maken we de Omgevingsvisie en halverwege staat er een Toekomstvisie, die ook dient als Omgevingsvisie volgens de Nieuwe Omgevingswet.