Proces en ontwerp bij Ruimte Atelier

Ontwerpen is een vak van analyse, creativiteit en betrokkenheid. Hierin is Eveline de Kock zorgvuldig en scherp. Op deze vlakken beleeft zij plezier en lichtheid.
Dan is er ruimte voor zinvol denken en handelen en inzichten die voor passende oplossingen zorgen, zowel in het (stads)landschap als in de sociaal maatschappelijke context. Deze gaan altijd hand in hand.
Als ruimtemakend landschapsarchitect zet Eveline de Kock haar talenten in om tot verrassende oplossingen te komen, die zich laten verweven met mensen en met het bestaande landschap.

 

Naast landschapsarchitectuur zorgt Eveline de Kock als facilitator voor zinvol en creatief denken bij individuen en groepen. Om zo op basis van gezamenlijk verlangen tot nieuwe inzichten te komen over de inrichting van het landschap en hoe we samen leven. Zij verstaat de kunst mensen in beweging en tot resultaten te brengen waar ze zelf apetrots op zijn. De methode Creative Problem Solving is hierbij de helpende hand.

De figuur hiernaast laat zien dat het werkt vanuit het evenwicht tussen creatief denken en kritisch denken.
We zijn vaak georganiseerd op basis wat ons verschillend maakt, of onderscheidt. Weten en aanvoelen wat ons bindt is zeker zo belangrijk. Dit wordt gefaciliteerd door Eveline de Kock als onafhankelijk doener met een analytisch oog.

Ik sta voor je klaar als:

Faciliterend landschapsarchitect

Als facilitator streef ik ernaar om ruimte te scheppen voor dat wat waarde heeft. Daarbij zoek ik altijd naar de dynamische balans in een groep tussen:

 • Luisteren en spreken
 • Denken en doen
 • Verbeelding en realiteit
 • Kennis en intuïtie
 • Planning en laten gebeuren
 • Korte termijn en lange termijn
 • Individu en het collectief
 • Weerstand en acceptatie
 • Kaders en vrije ruimte

Ontwerpend landschapsarchitect

Als ontwerper werk ik nauw samen met het landschap, de bewoners, de opdrachtgever en andere professionals.
Ik zie het als mijn rol om verrassende oplossingen te ontwerpen, die recht doen aan ieders inbreng en het geheel sterk(er) maakt en in balans brengt of houdt. Ik ontwerp onder andere:

 • Visies en concepten
 • Tuinen en plantsoenen
 • Parken, groot en klein
 • Recreatieve routes
 • Groenstructuren
 • Begraafplaatsen
 • Beeldkwaliteitsplannen
 • Inbreidingslocaties