Wanneer is een snelfietsroute een aantrekkelijke snelfietsroute? Dat is precies de vraag waar de provincie Noord-Brabant zichzelf en haar gemeenten stelt. Het ontwerpen van een snelfietsroute is gebonden aan een aantal technische en vooral functionele eisen. Als je werkt vanuit de ruimtelijke kwaliteitswaarden, dan is gebruikswaarde maar één van de aspecten. De mate van aantrekkelijkheid gaat naast het gebruik ook over de beleving van de weg, het landschap, de route op zichzelf en de context; waar kom je vandaan en waar ga je heen? En, niet te vergeten, welke gebruikersgroepen vind je op en in de nabijheid van de route? En welk effect hebben die op het gebruik en beleving van het landschap?

In 2017 zijn Provincie en gemeenten Waalwijk, Tilburg en Loon op Zand en natuurorganisaties samen gekomen. Vanuit Tauw begeleidden we de groep op inhoudelijke en procesmatige wijze. Ze hebben in twee werkateliers onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste ruimtelijke kwaliteit van de route. Wetende dat het proces al dusdanig gevorderd was, dat er al een voorlopig technisch ontwerp op te tekentafel lag.
We hebben twee ontwerpateliers georganiseerd waarbij het gestructureerd creatief denken werd gestimuleerd. Tijdens de eerste sessie is onderzoek gedaan naar de kwaliteiten en knelpunten van het landschap en de route zoals die nu getekend was. Door elkaar te horen praten, konden de mensen elkaar bevragen en standpunten aanscherpen of nuanceren.
In de tweede sessie is de nadruk gelegd op een aantal locaties langs de route die, of enorme potentie hadden om een prachtplek te worden (nabij de Efteling) of die om een verbetering vroegen omdat het na realisatie tot een knelpunt zou leiden (onveilige situatie).
Wat resulteerde was een ontwerpprogramma van drie locaties, waar de gemeenten zelf mee verder konden.
In het filmpje zie je een impressie van dit complete en energieke proces!