In een samenwerking met ROM3D, VPxDG landschapsarchitecten, Abe Veenstra Landschapsarchitect en bureau Collou, wordt met provincie en partijen in de provincie gewerkt aan de Regionale Energiestrategie voor de Cleantech regio en de Noord-Veluwe regio. Landschapsanalyses, visies, interiews en ateliers geven richting aan de strategie voor grootschalige, hernieuwbare energie (zon en wind op land). Door op verschillende schaalniveaus en vanuit verschillende verhaallijnen de mogelijkheden en onmogelijkheden te onderzoeken en te onderbouwen, werken we toe naar een gezamenlijke strategie met onderbouwing om richting 2030 minstens 55% CO2 reductie te halen.
Het is een proces waar gebiedskennis, ambities, verantwoordelijkheid en deskundigheid samen komen.