Foodvalley-Procesregisseur_Regionaal_Perspectief_Landelijk_Gebied - Foodvalley-Procesregisseur-Regionaal-Perspectief-Landelijk-Gebied_001

Als procesregisseur ben ik deel van het kernteam, dat met een veelheid van netwerken en overheden werkt aan een perspectief van het landelijk gebied van de Foodvalley waar de landschappen en relaties met en tussen mensen weer meer in balans komen. Waar een landschap dat is overvraagd, zich kan ontwikkelen naar een landschap dat uitbundig geeft en leeft. Waar wij mensen, in bedrijven, als consument, als overheid, als kennisinstelling, begrijpen wat onze invloed is op het land, de mensen en andere bedrijven. En waar we handelen ten dienste van het algehele gezondheidsperspectief.

De veelheid aan opgaven in het landelijk gebied, is geholpen met een regionale aanpak en het doorgronden van de systeemveranderingen op verschillende aspecten. Opgaven zijn gemeentegrens oversteigend en benaderen we vanuit de schaal en aard van het landschap. De verschillende landschapstypen kennen een eigen historie, dynamiek in het bodem- en watersysteem, landgebruik en waardering. Maar ook specifieke opgaven om een duurzame toekomst van het landelijk gebied te helpen ontwikkelen.

Alleen op deze manier kunnen we de systeemveranderingen voor een gezond bodem- en watersysteem, biodiversiteit en het landbouwvoedselsysteem in beweging krijgen, verbonden met mensen in het gebied en in relatie tot de opgaven vanuit provincies en het Rijk.

Foodvalley-Procesregisseur_Regionaal_Perspectief_Landelijk_Gebied - Foodvalley-Procesregisseur-Regionaal-Perspectief-Landelijk-Gebied_002