Gemeente-Veenendaal-Kansenkaart - Project_Veenendaal_kansenkaart_Markt_001_vierkant.jpg
Gemeente-Veenendaal-Kansenkaart - Project_Veenendaal_kansenkaart_Markt_001.jpg

In opdracht van de gemeente Veenendaal is gewerkt aan het ontwerpen van kansen die het centrum meer ‘groen en beleving’ gaan geven. Een vraag die met zorg opgepakt is, omdat de samenhang van de initiatieven het bestaande gebied met veel dynamiek ten goede moet komen. Onderwerpen als groen op maaiveld, verticaal groen, verlichting, verblijfsplekken, verwijzingen naar historie en spelelementen maken deel uit van de veelheid aan kansen.
Een levendig centrum is een waardevol centrum.
We hebben hiervoor een samenhangend plan gemaakt en zijn in samenwerking met specialisten en bewoners- en winkeliersvertegenwoordigers kansen op kaart gezet. Ze zijn allen gewaardeerd op type kans, uitvoeringstermijn, budget, samenhang met overige ontwikkelingen en mate van complexiteit.

De Kansenkaart is de opmaat om vanaf komend jaar te gaan prioriteren. Daarin wordt weer de samenwerking met de lokale middenstand, bewoners en beheerders gezocht. Als we samenwerken wordt het iets van ons allemaal!

Gemeente-Veenendaal-Kansenkaart - Project_Veenendaal_kansenkaart_impressie_001.jpg