Dwingeloo is een prachtig dorp in Zuidwest Drenthe. Voor menig bezoeker staat het bekend om de prachtige Brink, de kenmerkende siepeltoren (ui) op de kerk en het authentieke landschap in de omgeving. Het Dwingelderveld is een belangrijke bestemming voor veel mensen, zowel de Dwingelers zelf, als de toeristen. En wat veel mensen niet weten; het hele jaar is er wel een café of hotel open voor een vers kopje koffie

Van oorsprong was de Brink een belangrijke plek voor de gemeenschap om samen te komen. De schapen werden er verzameld. En aan het begin en eind van de dag liep de kudde over de Drift van of naar de heidevelden in het Dwingelderveld. De verbinding was in het verleden een vanzelfsprekendheid.

In de gemeenschap van het dorp leeft nu het sterke vermoeden dat de prachtige ligging van het dorp ten opzichte van het nationaal park Dwingelderveld en de kwaliteiten daarvan, meer bezoekers kan trekken. En er daarmee meer reuring en ook omzet kan komen.
“We zien nu nog geen grote problemen voor wat betreft het aantal bezoekers. Wel willen we klaar zijn voor de komende decennia. Er kan zoveel meer en dat is ook goed voor ons dorp. “ Aldus de werkgroep.

In samenwerking met Hanneke Schmeink van SpringPartner begeleid ik de werkgroep van ondernemers en inwoners om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Hanneke brengt deskundigheid op het gebied van recreatie en toerisme. Daarvoor hebben we een proces ingericht, waarbij we in een aantal logisch navolgbare stappen komen tot een analyse van beleid, onbenutte kwaliteiten en lokale ambities. Om vervolgens ideeën en slimme samenwerkingen te ontwikkelen.

Dit gebeurt aan de hand van de ‘Vijf sprongen’:

 1. Fraai landschap als basis versterken; een leesbaar landschap met een goede ruimtelijke kwaliteit is de basis voor alles,
 2. Verbindende activiteiten in een landschap met verhaal; Alles is aanwezig om het cultuurhistorisch landschap te laten beleven. Kunst, cultuur en muziek kunnen hierin van grote waarde zijn,
 3. Logische vindbaar en gastvrij welkom; De informatie over Dwingeloo en het Dwingelderveld is erg verspreid. Zowel de fysieke informatievoorziening in het gebied zelf, als de online informatie kan flink verbeterd worden,
 4. Verleiden tot langer en vaker verblijf; Deze ‘sprong’ verwoord de ambitie om mensen uit te nodigen langer en vaker te blijven. Hierin kunnen slimme combinaties in arrangementen ontwikkeld worden.
 5. Energiek samenwerken; De kunst is om de veelheid aan bestaand en nieuw aanbod en mogelijkheden met elkaar te verbinden, zodat het gebied als één geheel functioneert en logische verbindingen ontstaan die elkaar versterken.

Deze ‘Vijf sprongen’ zijn het resultaat van een aantal processtappen gedurende het laatste kwartaal van 2018:

 • De contextanalyse; inzicht in analyses en beleid van landschap, dorp, recreatie en toerisme,
 • Ronde tafel gesprek; met ca. 25 mensen van lokale organisaties in gesprek over aanleiding en doelstelling van de opgave. Aan tafel zaten gemeente, natuurorganisaties, sportverenigingen, ondernemers en inwoners,
 • Interviews; met een aantal mensen is nog een gesprek gevoerd,
 • Visie als drager voor de oplossingen,
 • Uitgangspunten en randvoorwaarden waar de oplossingen aan gaan voldoen,
 • Vijf sprongen zoals hierboven verwoord.

Op  het moment van dit schrijven (januari 2019) maken we ons op voor de tweede fase. Een drietal projecten gaan we uitwerken:

 1. De landschappelijke inrichting van de Vijfsprong: een kruispunt op de overgang van es naar Dwingelderveld.
 2. Communicatie verbeteren t.b.v. inwoners en bezoekers over bezienswaardigheden, arrangementen en evenementen, zowel de fysieke communicatie in het gebied zelf als de online communicatie
 3. De verbinding tussen Brink en Vijfsprong aan de hand van activiteiten en evenementen om het verhaal van het gebied tot leven te brengen.

De verbinding tussen mensen het de plek waar ze wonen, vind ik een prachtig gegeven. Als de inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen om deze verbinding nieuw leven in te blazen, dan is dat de beste voorwaarde voor succes!