Medemblik is een prachtige IJsselmeerstad met een rijke historie. Zeilend Nederland kent de Regattahaven en de binnenhavens. Ook vanaf het ‘achterland’ zijn er tal van recreatieve routes die dit deel van de Westfriese Omringrijk laten zien

Het realiseren van een fraaie en logische verbinding tussen vooroever en binnenstad, met de IJsselmeerdijk daartussen, is een wens van de gemeente. Gedacht wordt aan een tunnel tussen twee havenhoofden. “Maar is dat wat we nodig hebben?”

Samen met Hanneke Schmeink Recreatie en Antea Group is een advies opgesteld voor het realiseren van een ruimtelijke verbinding, ondersteund door way-finding ter plaatse. Het advies houdt rekening met korte- en lange termijn initiatieven en de verschillende doelgroepen door het jaar heen.