Klooster_Huissen_tuinontwerp - Project_klooster_huissen_Tuinontwerp_001.jpg

Het Dominicanenklooster in Huissen is een plek voor bezinning, bezieling en beweging, zoals ze het zelf zo mooi omschrijven. Mensen kunnen hier cursussen volgen en in retraite gaan. Dan is het fijn als ook de tuin ruimte biedt voor contemplatie en de betekenisvolle tijd, die mensen hier doorbrengen. De stichting vond het dan ook tijd om de tuin op te waarderen.
Niet de hele tuin zou worden aangepakt. Maar kunnen we ingrepen bedenken, die de tuin als geheel beter tot zijn recht laat komen? Wat er lag en ligt, is een grote tuin met gras en prachtige, magnifieke beuken en linden. Het ademt tijd en rust.
In het lezen van de ruimte en de gesprekken met de opdrachtgevers, is het woord ‘Stralen’ een inspiratie geworden. En vond daar een mooi vers uit het boek Rechters bij:

Klooster_Huissen_tuinontwerp - Project_klooster_huissen_inspiratie_tuinontwerp_004.jpg

Er is een rondgang langs de hele tuin gemaakt, ook voor minder validen goed begaanbaar. Je passeert op de drie uithoeken van de tuin een zelfde type inrichting: een terras als concentrisch midden, waarvandaan stralen met beplating richting de andere uithoeken liggen. De beplanting heeft door het jaar heen grote sierwaarde en draagt bij aan een grotere biodiversiteit.
Deze drie hoeken zorgen voor eenheid in de tuin, zichtlijnen zijn verbonden en het ruimtegevoel neemt enorm toe. Er is nog steeds ruimte om in het gras te zitten en te liggen, maar ook om alleen onder een boom te zitten en om rustig te wandelen en verschillende plekken aan te doen. Met het klooster zelf als middelpunt.

Klooster_Huissen_tuinontwerp - Project_klooster_huissen_visie_tuinontwerp_001.jpg
Klooster_Huissen_tuinontwerp - Project_klooster_huissen_tuinontwerp_beplanting_001.jpg