Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Halderberge en Tauw. Ook na mijn stap om vanuit Ruimte Atelier verder te gaan, blijft het team dat de gemeente adviseert gecontinueerd. Op deze manier kunnen de opgedane ervaringen verder uitgebouwd worden.

De klimaatveranderingen zijn merkbaar: In periodes is het te lang te heet, te lang te droog of te lang te nat. Dit heeft gevolgen tot in de haarvaten van de samenleving, soms al direct en soms is het pas merkbaar over een langere termijn. De adviseurs van het water-domein merken als één van de eersten de directe gevolgen (en klachten) van te veel neerslag in korte tijd.
Om deze reden heeft de gemeente Halderberge door Tauw de WOLK laten uitvoeren. Hierdoor werd zichtbaar waar de openbare ruimte onder water zou lopen bij enorme buien. Bij het bespreken van de resultaten, werd het vrij vlot duidelijk, dat de technische oplossingen aan het rioolsysteem niet voldoende zouden zijn om een duurzame oplossing te vinden. Ook de bovengrond en dus het gebruik en de inrichting komen dan direct als gespreksonderwerp op tafel. En dus de gebruikers en de kwetsbaren onder ons. Klimaatadaptatie is van iedereen!

Wat volgde is een procesbenadering om het MT (verticale lijn) en de medewerkers (horizontale lijn) in stelling te brengen. Mijn rol is om deze reis uit te stippen, zowel strategisch als organisatorisch. Buiten de brede inhoudelijke scope, denken de verschillende professies op andere manieren over eenzelfde opgave. En dit is verrijkend, verbindend, aanscherpend. En die rijkdom gebruiken we in de presentatie aan het MT om bij hen groen licht te krijgen voor een proces-aanpak. Tijdens deze vergadering kwam er besef van urgentie en betrokkenheid. En dus mandaat voor de procesbenadering. We organiseerden een inspiratiesessie, waar alle (!!) domeinen vertegenwoordigd waren. Daar is gevoel voor urgentie gevoed en getoetst en enthousiasme gepolst.
“We weten niet wat we moeten gaan doen, maar we weten wel dat we er samen achter komen!” Alles is met alles verbonden, dus draaien we links aan een knop, biedt dat rechts kansen.

Vervolgens is er een groep mensen opgestaan die samen het Klimaatteam vormen. Het zijn de vlottrekkers om te zorgen voor maatregelen in besluitvorming en creativiteit om te werken aan een klimaat adaptieve gemeente. We hebben de startbijeenkomst van dit klimaatteam op 18 september 2018 beleefd. Deze sessie heeft ervoor gezorgd dat 12 medewerkers zich betrokken voelen op dit onderwerp en de zoektocht en dit samen willen doen.

De komende maanden begeleiden we de gemeente verder in dit prachtige proces, op een noodzakelijke ontdekkingsreis. Het Klimaatteam komt op regelmatige basis bij elkaar om de reis te bespreken en te bepalen wat de oogst is, welke behoeften er zijn en wat er praktisch gaat gebeuren. Dit wordt voor de mensen een persoonlijke ontdekkingsreis en eentje met impact op de professionele rol binnen de gemeente. Mens en motivatie komt samen!
De succesfactoren van dit proces zijn de volgende:

  • Verknopen van proces en inhoud
  • Inzicht in adaptatie, ambitie en actie
  • Persoonlijke en professionele betrokkenheid
  • Structuur in creatief denken brengen en dit begeleiden
  • Beeldtaal en woorden taal gebruiken
  • Groot denken en kleine stappen zetten
  • Organische en procesmatige benadering
  • Met medewerking van Erik op ten Berg van Pioenconsult