Als rol van adviseur voor de stichting Dorp Stad en Land is de gemeente geadviseerd over het belang van het herstel van de groenstructuur in de nieuwbouwwijk Weideveld. Enkele particulieren zetten erfafscheidingen neer in de vorm van schuttingen, schuurtjes en tuinschermen. Er ontstond zowel bij bewoners als binnen de gemeente twijfel over het wel of niet tolereren van deze vrijheden in relatie tot het gewenste kwaliteitsniveau in de hele wijk. In een advies aan de gemeenteraad is in algemene zin het belang van structuur versus chaos in onze leefomgeving uitgelegd.

Om vervolgens de stap te maken naar deze concrete wijk en wat er aan het gebeuren is. Hieruit volgden een aantal adviezen om op basis van gelijkwaardigheid tussen gemeente en inwoners te gaan samenwerken aan een herstelde en gezonde groene structuur van de erven, straten en totale wijk.
Het is duidelijk geworden dat de gemeente op een keuzemoment staat. Doen ze niets, dan gaan ze richting verrommeling met alle gevolgen van dien. Sturen ze nu met een opbouwende boodschap bij, dan plukken ze daar over ca 3-5 jaar de vruchten van! De meerwaarde zit in de omgevingskwaliteit van de hele woonwijk, klimaatadaptatie op kleine schaal, besef van zorgdragen voor levend groen, belang van eigen perceel in relatie tot het geheel en dit met de intentie vanuit een goede samenwerking met elkaar en met de gemeente te realiseren.