Zuidwest-Drenthe-Landbouwtransitie - Project_Landbouwtransitie-Zuidwest-Drenthe_002

Onder de vlag van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe wordt er in een team (rol als projectleider), waaronder boeren, gewerkt aan het Streefbeeld en Actieplan Natuurinclusieve Landbouw. Het doel hiervan is, om vanuit ca 30 boerenbedrijven, met kennis en ervaring van TBO’s en overheden, tot een realiseerbaar plan te komen, dat leidt tot een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, die financieel rendeert én op waardering vanuit de samenleving kan rekenen. De individuele bedrijven, met ieder een eigen historie, huidige bedrijfsvoering en ambities, worden deel van een gebiedsontwikkeling dat leidt tot een landschap in evenwicht en waar de huidige harde grenzen tussen functies langzaam vervagen. Een gezonde bodem, meer biodiversiteit in flora en fauna in netwerken en landschapselementen zijn een aantal van de ontwikkellijnen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat we het alleen samen kunnen bedenken en doen én dat het vanuit de boeren en hun bedrijven gesteund en ontwikkeld wordt. Iedereen, die hieraan meewerkt, kijkt voorbij zijn of haar taak. We zijn dienstbaar aan het geheel. We weten wat ons verschillend maakt, nu bouwen we aan een verhaal waar we één zijn. Het landschap is hierin ons gemeenschappelijk fundament.

Zuidwest-Drenthe-Landbouwtransitie - Project_Landbouwtransitie-Zuidwest-Drenthe_001